GitHub上一个项目,专门总结 Go 语言的一些建议或最佳实践:https://github.com/cristaloleg/go-advice

Go-advice 中文版本

  Go-advice 中文版本

  Go 箴言

  • 不要通过共享内存进行通信,通过通信共享内存

  • 并发不是并行

  • 管道用于协调;互斥量(锁)用于同步

  • 接口越大,抽象就越弱

  • 利用好零值

  • 空...

  Continue reading>>

  image.png

  一、纳音木生命特征

  大林木、平地木不易受金克之,尤最怕最锋利的剑锋金。大林木一旦生起火来,火势必然猛烈,而桑柘木、石榴木,所生的火势不会很大。

  1、庚寅辛卯松柏木

  《三命通会》云:庚寅辛卯则气已乘阳,得栽培之势力其为状也,奈居金下,凡金与霜素坚,木居下得其旺,岁寒后凋,取其性之坚也,故曰松柏木;

  渊海子平云:以木临官在寅,帝旺在卯,木既生旺,则非柔弱之比,故曰松柏木也。欺雪凌霜,参天覆地,风撼奏笙簧,雨余...

  Continue reading>>

  朝代顺口溜:夏商周,秦两汉,三国魏晋南北朝。隋唐五代与十国,宋辽金夏元明清。

  汉惠前后帝

  文景武昭宣

  元成哀平儒

  新光明章和

  殇安前顺冲

  质桓灵少献


  祖太高中睿

  玄肃代德顺

  宪穆敬文武

  宣懿僖昭景


  太太真仁英

  神哲与

  高孝光宁理

  度恭端末亡


  太惠成仁宣

  英代宪孝武

  世穆神光熹

  思宗难回天


  天天顺

  康雍乾

  嘉道咸

  同光宣


  参考:

  Continue reading>>

  阿里云CLI

  阿里云命令行工具 CLI(Alibaba Cloud CLI)是使用 Go 语言编写,基于阿里云开放 API 建立的管理工具。借助此工具,您可以通过调用阿里云开放 API 来管理阿里云产品。该命令行工具与阿里云开放 API 一一对应,灵活性高且易于扩展。您可基于该命令行工具对阿里云原生 API 进行封装,扩展出您想要的功能。

  Continue reading>>